Utolsó frissítés: 2015. dec. 11.

Önéletrajz


I. Személyes adatok:

 

Név: Néda Zoltán
Születési dátum, hely: 1964. április 14., Kolozsvár, Románia
Lakhely: RO-400408 Kolozsvár (Cluj-Napoca), str. Borsec nr.3 ap. 43
Telefonszám: +(40)-364-110060, +(40)-745-310531
Munkahely: doktorátusvezető egyetemi professzor, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Fizika Kar, Elméleti és Számítógépes Fizika Tanszék
Munkahelyi cím: RO-400084 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Str. Kogălniceanu 1, Romania
Munkahelyi telefonszám: 0264-405300/5156
E-mail cím: zneda@phys.ubbcluj.ro
Honlap:www.phys.ubbcluj.ro/~zneda
Kutatási terület: statisztikus és számítógépes fizika
Kutatási témái: anyagtudományok, szilárdtest fizika, interdiszciplináris problémák, Stochasztikus jelenségek, fázisátalakulások
Nyelvismeret: magyar – anyanyelv, román – felsőfok, angol – felsőfok, francia – felsőfok, orosz – alapfok


II. Tanulmányok

 • 1983-1987: egyetemi tanulmányok, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, fizika szak
 • 1987-1988: mesteri tanulmányok, Bukaresti Tudományegyetem, Polimérek fizikája mesteri szak
 • 1991-1994: doktori tanulmányok, Babeş-Bolyai Tudományegyetem Tudományegyetem, Fizika Kar, fizika tudományok doktora. A doktori cím megszerzésée 1994-ben került sor. A dolgozat címe: Monte Carlo módszerek a mágneses rendezettség vizsgálatára. A dolgozat vezetője Prof. Dr. Coldea Marin

 

 

III. Szakmai előrehaladás:

 • 1988-1990: fizikus, Institutul pentru Reactori Nucleari – Piteşti
 • 1990- 1994 tanársegéd, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Fizika Kar, Elméleti és Számítógépes Fizika Tanszék
 • 1994-1996: adjunktus, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Fizika Kar, Elméleti és Számítógépes Fizika Tanszék
 • 1996-2000: docens, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Fizika Kar, Elméleti és Számítógépes Fizika Tanszék
 • 1996-1997: posztdoktori állás, Grenoble-i Politechnikai Intézet, Franciaország
 • 1998-1999: posztdoktori állás, Academia Sinica, Taiwan
 • 2000-től: professzor, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Fizika Kar, Elméleti és Számítógépes Fizika Tanszék
 • 2000-2001: vendégprofesszor, Notre-Dame Egyetem, Fizika Kar, USA
 • 2003-2004: vendégprofesszor, Notre-Dame Egyetem, Fizika Kar, USA
 • 2007-től a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja
 • 2009-től vendégprofesszor a Fizika tanítás doktori iskola keretében, ELTE, Budapest

 

 

IV. Kutatási tevékenység (résztvétel kutatási programokban):

 • 1999-2000: A Törések és töredezések fizikája kutatási program résztvevője, NSF, Tajvan.
 • 2000-2003: A Nemlineáris jelenségek kutatási program résztvevője, CNCSIS, Románia.
 • 2001-2003: A Komplex rendszerek fizikája kutatási program vezetője, Sapientia KPI, Románia.
 • 2002: A Szociológiai fázisátalakulások kutatási program vezetője, BCPL, Norvégia.
 • 2004-2006: A Makroökológiai skálatörvény kutatási program vezetője, Sapientia KPI, Románia.
 • 2005-2007: Az Önszervezödő nanostrukturák modellezése kutatási program vezetője, CNCSIS, Románia
 • 2005-től: A Vékonyrétegek, előállítás és számítógépes modellezés kutatási program résztvevője, MFA-KFKI, OTKA, Magyarország
 • 2006- tól: A Nanostrukturák optimizációja kutatási program résztvevője, CEEX, Románia
 • 2007-2011: Rugó-tömb modellek komplex jelenségek leírására, IDEI 2369, UEFISCDI Kutatási program vezetője
 • 2008-2012: Hibatoleráns biológia inspirált arhitekturák kidolgozása, PNCDII-Parteneriate 12121, UEFISCDI  projekt fizika részének vezetője
 • 2008-2012: Biomolekulák nanomanipulációja atomerő mikroszkópia segítségével
 • IDEI Complexe 312, UEFISCDI projekt számítógépszimulációs csoportjának a vezetője
 • 2011-2016: Emergens syinkronizáció komplex rendszerekben, IDEI PCE-PNII 348 UEFISCDI program vezetője
 • 2012-2014: Marie Curie posztokdori állás tudományos vezetője
 • 2012-2015: A tudományos teljesítmények evaluálása hálozatkutatási módszerekkel. UEFISCDI program résztvevője majd vezetője, PN2 PT PCCA 2011/3.2/0895
 • 2012-2016: Kicserélődési kölcsönhatások nanokompozit anyagokban, UEFISCDI PN-II-ID-PCE-2012-4-_0470 program résztvevője

 

 

V. Oktatási tevékenység

Jelenleg oktatott tantárgyak:

 • Kvantummechanika (alapképzés, kötelező, 4. félév), BBTE
 • Statisztikus fizika (alapképzés, kötelező, 5. félév) BBTE
 • Stochasztikus szimulációs módszerek (mesteri képzés, 3. félév), BBTE
 • A statisztikus fizika alapmodellei (doktori képzés), BBTE
 • Kollektív viselkedések (fizikatanári doktori képzés), ELTE

 

 

VI. Szakmai elismerések (jelentős ösztöndíjak, tudományos kitüntetések):

 

Vendégtanár, vendégkutató

 • 1999 – vendégkutató, University of Bergen, Bergen, Norvégia
 • 2000 – vendégkutató, Collegium Budapest, Institute of Advanced Studies, Budapest, Magyarország
 • 2000-2001: vendégprofesszor, University of Notre Dame, Indiana, USA
 • 2002: vendégkutató, Academia Sinica, Taipei, Tajvan
 • 2003: vendégkutató, KFKI-SZFKI, Budapest, Magyarország
 • 2003: vendégprofesszor, University of Notre Dame, Indiana, USA
 • 2004: NATO vendégkutató, University of Porto, Porto, Portugália
 • 2005-2006: vendégkutató, Los Alamos National Laboratory, USA
 • 2012: vendégkutató, North Eastern University, Boston, USA
 • 2014: vendégkutató, Frankfurti Göthe Tudományegyetem, Frankfurt, Németország

 

Kitüntetések, díjak

 • 2000: az Év cikke díj, Fizikai Szemle
 • 2003: Ifjúsági Bolyai díj (irányító tanár)
 • 2004: A Román Akadémia “Ştefan Procopiu” díja
 • 2010: A BBTE Elit kutatási díja
 • 2011: A BBTE  Elit kutatási díja
 • 2013: az Országos Tudományos Diáktanács mestertanári érme
 • 2013: a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, az erdélyi tudomány mestere kitüntetése

 

 

VII. Jelentős tudományos eredmények

 • A stochasztikus rezonancia jelenségének a felfedezése mágneses rendszerekben
 • Egy skálatörvény felfedezése töredezésekre és ennek elméleti magyarázata.
 • Spirál alakú törések felfedezése száradó granuláris anyagokban, ennek elméleti leírása.
 • Társadalmi jelenségek statisztikus fizikai megközelítése: a Pareto törvény magyarázata, társadalmi klaszterezések leírása, a vastaps és más szimkronizációs jelenségek leírása
 • Egy új nap-poziciót megadó szoftver kidolgozása
 • Egy új optimizáció vezérelt szinkronizációs modell bevezetése és tanulmányozása
 • Önszerveződéssel kialakuló nanostrukturák modellezése
 • Rugó-tömb modellek alkalmazása komplex rendszerek leírására
 • Kollektív viselkedések tanulmányozésa fizikai módszerekkel szociológiai, biológiai és közgazdasági rendszerekben
 • CNN számítógepeken való Monte Carlo tipusú szimulációk megalkotása
 • Humán mobilitásokban levő univeryalitások feltárása és ezeknek modellezése
 • A fényreszabott modern fizika alapjainak a rigorozus leírása

 

 

VIII. Egyéb szakmai tevékenységek

 • tudományos referálások (többmint 120 cikk referálása)
 • doktorátusvezetés (12 végzett doktorandusz)
 • mesteri dolgozat vezetés (15 végzett mesteri hallgató)
 • államvizsga vezetés (23 végzett hallgató)
 • a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet tudományos tanácsának az alelnöke
 • az EMPIRX Egyesület elnöke
 • a BBTE szenátusának tagja
 • a BBTE és EmpirX által szervezett kísérletszombatok egyik főszervezője
 • az Erdélyi Fizikatanári Ankétok főszervezője

 

Összefoglaló adatok a publikációs jegyzékről:

 • ISI jegyzett publikációk száma: 91
 • Nem ISI jegyzett publikációk száma: 32
 • Könyvek: 4
 • ISI hivatkozások száma: 2180
 • Google Scholar hivatkozások száma: 4410
 • Hirtsch index: 18 (ISI), 25 (Google Scholar)